ENERGETYKA ZAWODOWA

Nasza OFERTA

Oferujemy wykonanie dokumentacji technicznej oraz formalnoprawnej dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne takie jak operatorzy sieci, elektrociepłownie, firmy wykonawcze realizujące prace w systemie projektuj i wybuduj. Posiadamy doświadczenie w realizacji prac projektowych zgodnie ze standardami technicznymi operatorów sieci dystrybucyjnej.

Nasza OFERTA

Oferujemy wykonanie dokumentacji technicznej oraz formalnoprawnej dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne takie jak operatorzy sieci, elektrociepłownie, firmy wykonawcze realizujące prace w systemie projektuj i wybuduj. Posiadamy doświadczenie w realizacji prac projektowych zgodnie ze standardami technicznymi operatorów sieci dystrybucyjnej.

Wykonujemy dokumentację dla wszystkich faz projektu

Koncepcje

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna

Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcje współpracy ruchowej

Instrukcje ruchu i eksploatacji

Programy testów

Harmonogram prac

Wykonujemy dokumentację dla wszystkich faz projektu

Koncepcje

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna

Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcje współpracy ruchowej

Instrukcje ruchu i eksploatacji

Programy testów

Harmonogram prac

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów:

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE WN/SN

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE SN/nn

LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE

LINIE NAPOWIETRZNE WN

LINIE NAPOWIETRZNE SN

LINIE NAPOWIETRZNE nn

LINIE KABLOWE WN

LINIE KABLOWE SN

LINIE KABLOWE nn

ENERGIA ZIELONA

ELEKTROWNIE WIATROWE

ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE

KOGENERACJA

ZASILANIE ENERGETYCZNE

POTRZEB WŁASNYCH AC, DC

NAPIĘĆ GWARANTOWANYCH

ZASILANIA GWARANTOWANEGO

TELEMECHANIKI I TELEKOMUNIKACJI

ROZDZIELNI SN

WYKOSZYSTAJ NASZE DOŚWIADCZENIE

Pozwól nam stworzyć projekt na miarę Twoich potrzeb.

WYKOSZYSTAJ NASZE DOŚWIADCZENIE

Pozwól nam stworzyć projekt na miarę Twoich potrzeb.