FIRMY

Nasza OFERTA

Oferujemy wykonanie dokumentacji technicznej oraz formalnoprawnej dla inwestycji realizowanych przez firmy wykonawcze oraz biura projektowe. Posiadamy doświadczenie w pracy z firmami wykonawczymi oraz biurami projektowymi jako podwykonawca prac branży elektrycznej. Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej m. in. w języku angielskim.

Nasza OFERTA

Oferujemy wykonanie dokumentacji technicznej oraz formalnoprawnej dla inwestycji realizowanych przez firmy wykonawcze oraz biura projektowe. Posiadamy doświadczenie w pracy z firmami wykonawczymi oraz biurami projektowymi jako podwykonawca prac branży elektrycznej. Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej m.in. w języku angielskim.

Wykonujemy dokumentację dla wszystkich faz projektu

Koncepcje

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Wyprzedzenia materiałowe

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja przetargowa

Specyfikacja techniczna

Wykonujemy dokumentację dla wszystkich faz projektu

Koncepcje

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Wyprzedzenia materiałowe

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja przetargowa

Specyfikacja techniczna

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów:

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE WN/SN

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE SN/nn

LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE

LINIE NAPOWIETRZNE WN

LINIE NAPOWIETRZNE SN

LINIE NAPOWIETRZNE nn

LINIE KABLOWE WN

LINIE KABLOWE SN

LINIE KABLOWE nn

ENERGIA ZIELONA

ELEKTROWNIE WIATROWE

ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE

KOGENERACJA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH

PRZEMYSŁOWYCH

HANDLOWYCH

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ROZRYWKOWYCH

REKREACYJNYCH

PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

WYKOSZYSTAJ NASZE DOŚWIADCZENIE

Pozwól nam stworzyć projekt na miarę Twoich potrzeb.

WYKOSZYSTAJ NASZE DOŚWIADCZENIE

Pozwól nam stworzyć projekt na miarę Twoich potrzeb.