REALIZACJE

Analizy zbliżenia projektowanych obiektów takich jak obiekty handlowe, budynki mieszkalne, drogi oraz place budowy do istniejących linii napowietrznych wysokiego napięcia.

Stacje elektroenergetyczne WN/SN dla potrzeb przyłączenia źródeł energii odnawialnej.

Przebudowa linii napowietrznych SN w celu usunięcia kolizji z projektowanymi obiektami.

Rozdzielnie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia rozdziału pierwotnego i wtórnego.