Dlaczego PROelCAD?

Jesteśmy zespołem projektantów stosujących nowe technologie. W swojej pracy stawiamy czoła ambitnym i trudnym projektom, dzięki czemu doświadczenie którym dysponujemy w zakresie projektowania jest wartościowe i wszechstronne.

Swoją ofertę kierujemy do 3 głównych grup: energetyki zawodowej, firm i architektów oraz osób prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii ze źródeł odnawialnych oraz linii napowietrznych i kablowych Wysokiego i Średniego Napięcia. 

Dlaczego PROelCAD?

Jesteśmy zespołem projektantów stosujących nowe technologie. W swojej pracy stawiamy czoła ambitnym i trudnym projektom, dzięki czemu doświadczenie którym dysponujemy w zakresie projektowania jest wartościowe i wszechstronne. 

0
lat doświadczenia w branży elektroenergetycznej

Swoją ofertę kierujemy do 3 głównych grup: energetyki zawodowej, firm i architektów oraz osób prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii ze źródeł odnawialnych oraz linii napowietrznych i kablowych Wysokiego i Średniego Napięcia. 

0
lat doświadczenia w branży elektroenergetycznej

Czym się zajmujemy?

Biuro projektowe PROelCAD zajmuje się realizacją dokumentacji projektowej w branży elektroenegerycznej. Specjalizujemy się w projektach stacji elektroenergetycznych dla operatorów sieci dystrybucyjnych, wytwórców dla operatorów sieci dystrybucyjnych, wytwórców ze źródeł energii odnawialnej i przemysłu.

Wykonujemy projekty sieci elektroenergetycznej w tym:

Linie napowietrzne WN, SN i nn

Biuro projektowe PROelCAD posiada doświadczenie w projektach instalacji źródeł odnawialnych takich jak: elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne i biogazownie. Specjalizujemy się w części elektroenergetycznej powyższych projektów w zakresie ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

Co nas wyróżnia?

Naszym atutem jest otwartość na współpracę, elastyczność oraz koncentracja na celu jakim jest doprowadzenie do końca powierzonych nam projektów. 

W swojej pracy wykorzystujemy nowe technologie oraz stawiamy czoła wymagającym i trudnym wyzwaniom. Wykonujemy dokumentację wielobranżowe wspólnie z naszymi podwykonawcami. 

Oferujemy także, wykonanie powyższych usług przy współpracy z innymi biurami projektowymi w ramach zespołu zorganizowanego przez Inwestora. 

ENERGETYKA ZAWODOWA

Oferujemy wykonanie dokumentacji telefonicznej oraz formalno-prawnej dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne tablic jak operatorzy sieci, elektrociepłownie, firmy wykonawcze realizujące prace w systemie "projektuj i wybuduj". Posiadamy doświadczenie w realizacji prac projektowych zgodne ze standardami technicznymi operatorów sieci dystrybucyjnej.

FIRMY

Oferujemy wykonanie dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej dla inwestycji realizowanych przez firmy wykonawcze oraz biura projektowe. Posiadamy doświadczenie w pracy z firmami wykonawczymi oraz biurami projektowymi jako podwykonawca prac branży elektrycznej.

KLIENT INDYWIDUALNY

Oferujemy wykonanie dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej branży elektrycznej dla klientów indywidualnych (osoby fizyczne, inwestorzy indywidualni). Obok dokumentacji technicznej zapewniamy pomoc i doradztwo w zakresie realizowanej inwestycji. Zapewniamy pomoc przy uzyskaniu warunków przyłączenia, pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz uzgodnień.